• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Workshops Photographic Camps for Youth and Kids DENNÝ FOTOGRAFICKÝ TÁBOR PRE DETI A MLÁDEŽ
DENNÝ FOTOGRAFICKÝ TÁBOR PRE DETI A MLÁDEŽ
 

altDENNÝ  TÁBOR (VEK: 8 - 16 ROKOV)

  DENNÝ  TÁBOR (VEK: 8 - 16 ROKOV)

MIESTO: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava

 

CENA: 105 eur (kvalifikovaní lektori, pomôcky, desiata, obed, pitný režim, tlač fotografií na záverečnú výstavu, prípadné zapožičanie digitálnych fotoaparátov)
1. Výlet do bratislavského útulku Sloboda zvierat spojený s fotografovaním a diskusiou
2. Astropozorovanie spojené s fotografovaním

VIAC INFO:
 Veronika Paštéková, www.sedf.sk,  0905 127 185, 0910 523 352,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Rezervácia: prosím, overte si obsadenosť tábora a následne rezervujte miesto zaplatením zálohy
Prihláška na tábor na stiahnutie (prosím, neposielajte ju mailom, ani poštou, vytlačte ju a prineste so sebou v prvý deň tábora)

 


V ponuke dva tábory - Fotografický (koná sa na 3. poschodí) a Graficko - fotografický (koná sa na 4. poschodí)

Ak má dieťa potravinové alergie, prosím, upozornite na ne mailom pri prihlasovaní.

Na výlety je potrebné, aby si deti nosili vlastnú fľašu, do ktorej si u nás môžu načapovať vodu.
V cene nie je zahrnuté úrazové poistenie, ktoré je možné si doplatiť vo výške 3 Eurá na celý turnus

 

 

altalt  altalt
TERMÍNY: 2017
1. turnus 03.07 - 07.07 
2. turnus 10.07 - 14.07 
3. turnus 17.07 - 21.07 

4. turnus 24.07 - 28.07 
5. turnus 31.07 - 04.08 
6. turnus 07.08 - 11.08 
7. turnus 14.08 - 18.08 
8. turnus 21.08 - 25.08 
9. turnus 28. 08. - 01. 09. - len v prípade dostatočného záujmu

 

Majú Vaše deti vzťah k fotografii a chceli by ste, aby ho rozvíjali?

 

Môžeme Vám pomôcť! Naučíme deti odfotiť pekný portrét, či zachytiť príjemné chvíle na dovolenke. Ukážeme im základné úpravy v počítači - ako vytvoriť malé umelecké dielka...

 

alt alt
Inscenovaná fotografia                                                                                    Zázračná krajina

 

altalt
Upravujeme fotografie a pripravíme výstavu
altalt
V Letnej čitárni U červeného raka

 

Stredoeurópsky dom fotografie už po jedenásty rok pozýva deti na denný fotografický tábor v centre Bratislavy. Aj tento rok, vďaka ústretovosti Mestskej knižnice v Bratislave, budú detské diela vystavené v naozajstnom výstavnom priestore, kde si ich príbuzní a priatelia môžu prezerať nasledujúci týždeň. Deti zažijú skutočnú prípravu výstavy svojich diel od nafotografovania cez výber najlepších prác, paspartovanie, rámovanie až po prípravu malej vernisáže, ktorá bude vždy v piatok o 15.30 v letnej čitáreni U červeného raka, Michalská 26.

 

Kurz je určený pre deti a mládež, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s fotografiou, jej históriou, základmi fotografovania a z časti dodatočným spracovaním v počítači. 
Kurz bude prebiehať v priestoroch SEDF, ako aj v exteriéri – napr. formou krátkeho výletu do podhradia Bratislavského hradu či k Eurovea. Budeme sa snažiť naučiť čo najviac o manuálnych nastaveniach fotoaparátu, aby sme fotografiou dosiahli autorský zámer. Tvorivá dielňa vyvrcholí výstavou autorských exponátov poukazujúcich na individuálny prístup jednotlivých účastníkov k tvorivému médiu fotografie.
alt  alt

 

Pondelok - PORTÉT
Zoznamovanie a spoznávanie sa účastníkov s lektorom, fototechnikou a fotografickou obrazovou literatúrou 
- vytvorenie klasického portrétu, autoportrétu, pocitového portrétu (smutný, veselý, nudný, ...), skupinového portrétu
- inscenovaná fotografia
alt   alt
Utorok - KRAJINA
Výlet do exteriéru mestskej krajiny (peší presun do podhradia)
- krajina ako nekonečný horizont (pozorovanie princípu perspektívneho videnia), miniatúra a detail v krajine (flóra a fauna)
- diptychy
- LANDART
alt  alt
Streda - ZÁTIŠIE
Práca s predmetmi a svetlom (účastníkmi prinesenými predmety - objektmi a rekvizitami)
- moje, cudzie, dejové a tieňové zátišie
- fotogram

 


Štvrtok - EXPERIMENT 
Laborovanie s nasnímaným materiálom pomocou počítačových programov
- klamanie farbou, klonovanie, deformovanie, kreslenie svetlom
alt  alt

 

Piatok - VÝSTAVA
Dokončovanie prác a ich výber do tlače 
- inštalácia (umiestňovanie vybraných prác v priestore dielní)
- záver – spoločné zhodnotenie, spojené s odovzdaním diplomu o absolvovaní tábora

 

Časový harmonogram
8.45 - 9.00 Príchod
9.00 - 12.00 Fotografický denný program
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 16.00 Poobedné hravé a športové aktivity

 

NOVINKY v programe oproti minulým rokom
Podľa počasia a zloženia skupiny budeme daný program obohacovať o:

 


Inscenovaná, aranžovaná fotografia

 

Cieľ:
- rozvíjanie kreativity hravou formou, vzájomné zblíženie, zábava (maľovanie po tvári, herectvo); pri tvorbe sa uplatňuje režijno-scenáristický prístup aranžovania fotografických objektov a prostredia.
Pomôcky:
- divadelné farbičky na tvár, telo, rôzne doplnky - klobúk a i. látky, veci, ktoré si deti prinesú...
rozdelenie účastníkov do dvojíc, trojíc - zadanie témy, aranžovanie situácie (napríklad zaľúbenie, pomsta, zlodej, ...) 
- mladší účastníci: inšpirácia rozprávkou, zvieratami (lev, zebra, ...) 
- starší účastníci: apropriácia na dejiny umenia, vyselektovaný obraz, fotografia s figurálnym výjavom, zátiším - snaha napodobniť danú situáciu - kopírovanie, či prenos do súčasnosti
alt  alt  alt

 

Diptych

 

Cieľ:
- rozvíjanie kreativity, fantázie, pozornejšie vnímanie každodenných vecí okolo seba, ich významu; hľadanie fotogenického uhlu pohľadu; zámerom úlohy je nájsť podobnosti, významový dialóg.

 

Pomôcky: 
- cvičenie pre jednotlivcov i dvojice, založené na improvizácii – práci s nájdenými predmetmi a reálnymi alebo vymyslenými situáciami

 

Fotogram 
Cieľ: 
- vnímanie povrchu, štruktúry a svetelnej priepustnosti predmetov, pretvárajúcich sa v pomere 1:1 do fotografického obrazu a možností jeho kompozície pomocou svetelného odtlačku predmetu (štruktúry na fotopapieri), vznikajúceho klasickým mokrým čierno-bielym procesom

 

Pomôcky:
- rôzne predmety ako deťmi prinesené drobné hračky, lepiace pásky, pauzák, atď.
- práca v dvojiciach – trojiciach za prítomnosti lektora

 

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk